Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III. tř. č. 19352 v obci Puclice

Zvláštní užívání silnice III. tř. č. 19352 cca v km 5,566 vlevo ve směru staničení v obci Puclice, pro označení pracovní místa, při provádění výkopu v okraji vozovky a stavebních prací, pro stavbu kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu.