Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Oznámení záměru Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.... č.p. 16-NN