Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

Schválený závěrečný účet obce Puclice za rok 2016

Závěrečný účet obce Puclice spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Puclice byl schválen zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 31.5.2017 usnesením č.4/2017.

Zveřejněno: 1.6.2017