Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

Návrh rozpočtu na rok 2011

Celkové příjmy rozpočtu obce 3187
Ostatní příjmy 831
Finanční zdroje celkem 4018 (v tis.)
Běžné výdaje ve výši 2568
Kapitálové (investiční) výdaje 1450
Celkové výdaje z rozpočtu 4018 (v tis.)

Rozpočet bude na straně příjmů a výdajů vyrovnaný.

Za finanční výbor:
předseda: Jan Rittich
členové: Pavel Kramer, Jindřich Peschta

Vypracovala: Marie Machová