Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019