Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníc

Vyvěšeno: 24. 3. 2015