Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

OZV č.1/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Puclice