Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Úřední deska

Oznámení záměru na uzavření budoucí smlouvy o zříz.věc.břemene na p.č. 1183 v kú.Puclice a o právu provést stavbu

Oznámení záměru na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 1183 v k.ú. Puclice a o právu provést stavbu č.IV-12-0012380/VB/001, Puclice, DO, 1180, 1181 - kNN (viz. příloha). Vyvěšeno: 10.11.2017

Oznámení záměru na uzavření budoucí smlouvy o zříz.věc.břemene na p.č. 987/2 v kú.Puclice a o právu provést stavbu

Obec Puclice oznamuje záměr na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 987/2 v k.ú. Puclice a o právu provést stavbu „Puclice, parc.č. 100/3- přípojka NN“č. IP-12-0005220/1/VB (viz. příloha). Vyvěšeno: 10.11.2017

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (zákaz těžby smrku a borovice v celé ČR s výjimkou kalamitních stavů)

Ministerstvo zemědělství vydalo "Veřejnou vyhlášku - Návrh opatření obecné povahy" týkající se zákazu těžby smrku a borovice v celé ČR s výjimkou kalamitních stavů. Týká se všech vlastníků lesů. (podrobně viz. vyhláška) Vyvěšeno: 15. 9. 2017

Posouzení instalace zrcadel v Malém Malahově

policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, územním odborem Domažlice, dopravním inspektorátem Vyjádření viz příloha