Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Veřejná vyhláška - veř. projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plz. kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2

Vyvěšeno: 23.3.2018