Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Vyhlášení záměru o Smlouvě o zřízení věcného břemene, p. č. 680/3 v k. ú. Doubrava