Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Vyhlášení záměru o prodeji části pozemků p. č. 1435 a 1335 v k. ú. Puclice

Přílohy