Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

Oznámení záměru o Smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti, Puclice, DO, parc.č. 1195/3 - kNN