Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Puclice za rok 2016 a Závěrečný účet obce Puclice za rok 2016

Vyvěšeno: 15. 5. 2017